Wynajem mieszkań to bardzo dobry sposób na zarobek. Wiele osób właśnie po to inwestuje w nieruchomości mieszkaniowe, aby uzyskać stały pasywny przychód. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby rozliczać się z Urzędem Skarbowym z osiąganych korzyści finansowych. To uchroni nas przed ewentualnymi karami, a także pomoże stworzyć przejrzyste warunki wynajmu, dzięki którym nie narazimy się na kłopoty z najemcami.

Wynajem okazjonalny – najkorzystniejsza forma umowy

Zacznijmy może od tego, że duże znaczenie ma forma umowy podpisywanej z najemcą. Jeśli decydujemy się na zwykły wynajem, umowa podlega zasadom ochrony lokatorów, co niestety z punktu widzenia wynajmującego nie jest korzystne. Np. w przypadku braku opłat, niszczenia mienia lub innych problemów nie dysponujemy wtedy narzędziami, aby lokatora usunąć z mieszkania. W takiej sytuacji trzeba zaangażować sąd, a sprawy ciągną się długimi miesiącami.

W umowie najmu okazjonalnego zawarte są jednak pewne warunki, które w takich sytuacjach chronią właściciela mieszkania. Przede wszystkim na jej podstawie najemca musi dostarczyć notarialnie potwierdzone oświadczenie, że w razie niewywiązania się z określonych zasad, dobrowolnie podda się egzekucji – opróżni i wyda lokal w określonym terminie po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy. Dzięki temu w razie komplikacji, właściciel dysponuje narzędziami pozwalającymi mu wyegzekwować wyprowadzkę bez konieczności angażowania sądu.

Jak zgłosić wynajem okazjonalny w Urzędzie Skarbowym?

Wynajem okazjonalny to forma zarobku, która podlega opodatkowaniu. Istnieje kilka form opodatkowania dochodu z wynajmu, z których najkorzystniejszą zwykle jest ryczałt. Opodatkowanie na zasadach ogólnych jest formą domyślną, dlatego jeśli nie zgłosimy do Urzędu Skarbowego faktu, że będziemy się rozliczać ryczałtem, należny podatek będzie naliczany zgodnie z przepisami ogólnymi.

Od momentu podpisania umowy najmu okazjonalnego mamy 14 dni na to, aby w Urzędzie Skarbowym zgłosić ten fakt. Nie trzeba w tym celu wypełniać żadnego specjalnego formularza. Wystarczy zwykła pisemna informacja zawierająca dane osobowe wynajmującego (w tym również PESEL) oraz najważniejsze warunki ustalone w umowie wynajmu (koszt, termin rozpoczęcia, adres nieruchomości itp).

Co się stanie, jeśli nie zgłosisz wynajmu do Urzędu Skarbowego?

W przypadku kontroli niestety czekają Cię duże kary finansowe, które zdecydowanie przewyższą kwotę należnego podatku. Nie jest to opłacalne ani pod względem ekonomicznym, ani prawnym. Ponadto musisz wiedzieć, że najemca ma prawo zażądać od Ciebie dowodu zgłoszenia wynajmu w urzędzie. Pamiętaj też, że w razie jakichkolwiek kłopotów lokatorskich, jesteś „czysty” i możesz w świetle prawa walczyć o swoje należności. Jednym słowem, im bardziej przejrzyste będą Twoje działania, tym lepiej będziesz chroniony.