Budowa dużych obiektów to ogromne przedsięwzięcie, nie tylko finansowe, ale i organizacyjne. Firma budowlana, która podejmuje się takiego zadania, musi dysponować odpowiednimi zasobami sprzętowymi i ludzkimi. Jedną z kwestii, o które trzeba zadbać, jest zatrudnienie pracowników z odpowiednimi uprawnieniami, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo i sprawny przebieg całego procesu budowy. I dziś właśnie o tym chciałabym napisać kilka słów.

Uprawnienia dla budowlańców i badania operatorów

Temat zainteresował mnie, kiedy okazało się, że jedna z realizowanych w niedalekim sąsiedztwie inwestycji budowlanych musiała zostać przerwana. Powodem było niedopełnienie formalności związanych z uprawnieniami osób pracujących na budowie. Zaciekawiło mnie to, jakie warunki muszą być spełnione, aby ktoś mógł wykonywać zawód budowlany. Jakich uprawnień potrzebuje budowlaniec, a jakich operator np. żurawia? Czy wszyscy pracownicy budowy muszą przechodzić badania lekarskie, badania psychologistyczne lub inne formy kwalifikacji do pracy? I co się dzieje, kiedy okazuje się, że ktoś został zatrudniony nie posiadając odpowiednich kwalifikacji? Czy grożą za to jakieś konsekwencje?

Jako inwestor interesuję się tego typu kwestiami i jest to oczywiste. Nie chcę, żeby na przykład okazało się, że zainwestowałam w nieruchomość, z którą będą jakieś problemy formalne czy to w trakcie budowy, czy po jej zakończeniu, podczas oddawania budynku do użytku.

Badania operatorów i inne formalności dla pracowników budowy

Badając temat, dowiedziałam się na przykład, że operator żurawia – osoba niezbędna przy budowie budynków o kilku kondygnacjach – musi dostarczyć zestaw dokumentów, aby móc legalnie wykonywać ten zawód. Ukończony kurs operatora nie wystarczy, choć wiadomo, że zdany egzamin UDT jest pierwszą przepustką na plac budowy. Jednak aby otrzymać zatrudnienie w zawodzie, trzeba wykonać badania operatorów: badania lekarskie i badania psychologiczne w pracowni psychologicznej.

Badania lekarskie stwierdzają zdolność fizyczną do pracy, czyli takie cechy jak:

 • dobra ogólna kondycja fizyczna,
 • sprawność układu kostno-stawowego, oddechowego, krążenia, mięśniowego,
 • sprawność narządów słuchu i wzroku oraz zmysłu dotyku,
 • sprawność narządów równowagi.

Badania psychologiczne mają natomiast na celu sprawdzenie następujących kompetencji:

 • podzielność uwagi, zdolność koncentracji,
 • logiczne rozumowanie,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • umiejętności społeczne – nawiązywanie kontaktu z ludźmi, umiejętność współpracy i podporządkowywania się poleceniom
 • wysoki stopień odpowiedzialności i samodzielności,
 • dokładność i precyzja wykonywanej pracy,
 • odporność na stres i napięcie emocjonalne.

Jak widać, osoba pracująca jako operator żurawia (lub jako operator innej maszyny budowlanej) musi mieć wiele różnych cech, które są weryfikowane zanim otrzyma zatrudnienie. Ważne jest, aby te procedury były zachowane przez firmę budowlaną. Inaczej istnieje ryzyko niebezpiecznych wypadków przy pracy. Przy kontroli formalnej mogą się natomiast pojawić problemy, w wyniku których budowa będzie musiała zostać przerwana lub znacznie się opóźni.

Każda taka sytuacja to dla mnie kolejna lekcja na temat branży budowlanej i nieruchomości. Mam nadzieję, że powyższe informacje przydadzą się również innym inwestorom i osobom zainteresowanym tematyką budowlaną.